در یک ماه گذشته برق و آب ۱۱ درصد گران شد، شیر و تخم و مرغ ۱۰ درصد

تنها در فاصله مرداد تا شهریور امسال میانگین قیمت برق و آب، و شیر، پنیر و تخم مرغ به عنوان مواد غذایی ارزان و پُرمصرف بیشتر از ده درصد افزایش یافت. آموزش نیز متاثر از همه‌گیری کرونا و آموزش آنلاین گران‌تر شد.

ادامه ◄

۷۱ درصد اقلام خوراکی سفره تنگدستان باز هم گرانتر شد؛ حداقل هزینه ماهانه خانوار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید

تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران هزینه زندگی را با افزایش روبرو و سفره خانوارها را بیش از پیش کوچکتر کرده است. بر اساس آخرین محاسبات، هزینه معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.

ادامه ◄