• بحران کرونا و تأثیر آن بر نظام‌های سیاسی
    بحران کرونا و تأثیر آن بر نظام‌های سیاسی

    آیا گسترش کرونا به معنی پایان آزادی در جوامع غربی است و به تقویت نیروهای پوپولیست خواهد انجامید؟ آیا شخصیت‌های اقتدارگرا به «قهرمان» مبارزه با کرونا تبدیل خواهند شد؟ چرا کشورهای اتحادیه‌ی اروپا سیاست واحدی در مقابله با این بحران ندارند؟ پیامدهای بحران کنونی چه خواهد بود؟ «هرفرید مونکلر» پژوهشگر آلمانی، در گفت‌وگویی با «اشپیگل آنلاین» به این پرسش‌ها پاسخ داده و برخی قرینه‌های تاریخی وضعیت کنونی را یادآوری کرده است.

    ادامه ◄

زیرنظر دبیرکل:
منوچهر یزدیان

رییس هیئت تحریریه: اسماعیل نوری‌علا

هیئت تحریریه:
میلاد آقایی
محمود ابطحی
شمس‌الدین دارابی
مقداد عسکریان
سپیده قیاس‌وند
منوچهر یزدیان