• دفتر رهبری راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا می‌کند
    دفتر رهبری راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا می‌کند

    گروه دارویی برکت می‌خواهد برای گسترش روابط مالی و تجاری بین‌المللی‌، نام و نشانی خوش از خود نشان دهد. اما این گروه متعلق به ستاد اجرائی فرمان امام است، متعلق به سازمانی که مستقیماً زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود و از سوی ایالات متحده نیز تحریم شده است. برکت اما با تمهیدی ویژه مالکان واقعی خود را پنهان کرده است. از اوایل سال ۱۳۹۸ یک شرکت مرموز و بی‌سروصدا و ظاهراً بی‌ربط به ستاد اجرائی فرمان ، به نام کاراندیش دوران معاصر، صاحب قسمت عمده‌ای از سهام برکت شد. تحقیقی که زمانه با کمک رسانه دانمارکی دن‌واچ انجام داد، نشان می‌دهد که این سهام‌دار جدید یک شرکت صوری و…

    ادامه ◄

زیرنظر دبیرکل:
منوچهر یزدیان

رییس هیئت تحریریه: اسماعیل نوری‌علا

هیئت تحریریه:
میلاد آقایی
محمود ابطحی
شمس‌الدین دارابی
مقداد عسکریان
سپیده قیاس‌وند
منوچهر یزدیان