• مصائب کارگرانِ یک شرکت تولید صنایع غذایی در گیلان
    مصائب کارگرانِ یک شرکت تولید صنایع غذایی در گیلان

    سرپرستان اغلب از کارگران زن بیشتر کار می‌کشیدند خصوصا مواقعی که به دلیل انباشت تولید و یا اختلال در خط تولید و یا کارگر ناکافی کارها روی هم انباشته می‌شد. در این مواقع، اکثرا کارگرهای مرد را می‌فرستاند و کارگران زن را وادار به یک یا چندساعتی اضافه کار می‌کردند

    ادامه ◄