بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از حقوق معلمین ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تحت فراخوانهایی در مدت ۲ ماه گذشته چهار بار در شهرهای مختلف معلمین را به تجمعهای سراسری در سطح کشور دعوت کرد ومعلمین در شهرهای مختلف در این تجمعات شرکت نموده اند.

ادامه ◄

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: بکتاش آبتین شاعر و فیلم‌ساز را جمهوری اسلامی به زندان انداخت و کشت

بکتاش آبتین شاعر و فیلم ساز جسور و مبارز و عضو کانون نویسندگان جان باخت. اوهمراه با نویسندگان دیگررضا خندان (مهابادی)،‌کیوان باژن و آرش گنجی در زندان جمهوری اسلامی به کرونا مبتلا شده بود

ادامه ◄

برگزاری کنگره ی ۲۶ سازمان راه کارگر

بیست و ششمین کنگره سازمان در آذر ماه ۱۴۰۰ (دسامبر ۲۰۲۱) برگزار شد. به دلیل ادامه پاندمی کرونا، امکان برگزاری حضوری کنگره وجود نداشت، لذا به صورت اینترنتی با شرکت اعضای سازمان و تعدادی از رفقای میهمان برگزار گردید.

ادامه ◄

کمپین بزرگ و فراگیر آزادی فوری زندانیان سیاسی

 بار دیگه توجه دوستداران و طرفداران حقوق بشر را به آنچه در ایران میگذرد جلب کرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران که از بدو ایجاد، حیات خود را در خشونت و حذف و قلع و قمع مخالفین میدید، امروز بیش از پیش به روشهای ددمنشانه و خشونت آمیز متوسل شده است. 

ادامه ◄

شبکه فرشگرد: تفرقه‌افکنان، عاملان آگاه یا خادمان ناآگاه رژیم هستند؛ براندازان راستین از آنان دوری می‌کنند

رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز حیات شوم‌اش، راه استمرار و بقای خود را در ایجاد جدایی و تفرقه یافته است، چرا که خود به خوبی می‌داند حکومتی برآمده از خواست ملت نیست و تنها راه بقایش، جلوگیری از ایجاد جبهه‌ای گسترده و همبسته از مخالفان است.

ادامه ◄

چریک های فدائی خلق ایران: معلم زندانی آزاد باید گردد!

روز پنج شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۰، معلمان مبارز در بیش از صد شهر کشور با طرح خواست‌های برحق خویش، در اعتراض به تصویب ناقص “طرح رتبه بندی” در محلس شورای اسلامی، دست به تجمعات وسیع اعتراضی زدند.

ادامه ◄

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از خواسته های به حق جنبش معلمان ایران

تظاهرات معلمان برای پیگیری حقوق انسانی و شهروندی وملی خود در شهرهای مختلف ایران فراگیر گشته است والبته از آنجا که هر پدیده ای در چهار بعد سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی و فرهنگی خود رخ میدهد ،نگاهی به خواسته ها و شعارهای مطرح شده توسط معلمان نشان میدهد

ادامه ◄

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با مصادره کشتی ایرانی توسط دولت آمریکا

سلطه گری به نام دمکراسی، جهان را پس از جنگ دوم جهانی به جای برقراری امنیت دچار بحران ساخته است. تقسیم کشورها به سلطه گر و زیر سلطه، تمامی حق را به سلطه گر داده و سیاست یک بام و دو هوا را برقرار کرده است

ادامه ◄

جبهه ی ملی ایران – سامان ششم: خجسته باد۱۶آذر، سالروز اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه دولت برآمده از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

از ۱۳ آذرماه ۱۳۳۲ چندروز پیش از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون به ایران، اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ، بویژه تهران آغاز گشت

ادامه ◄

چریک های فدایی خلق: از اعتصاب کارگران مجتمع مس “سوُن گون” ورزقان حمایت کنیم!

یک بار دیگر و این بار در مجتمع مس سوُن گون ورزقان در آذربایجان، سرمایه دار تحت حمایت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی، با مبادرت به کشتار کارگران اعتصابی، چهره رذل و جنایتکار خود را بر همگان آشکار ساخت.

ادامه ◄

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): برگزاری موفقیت‌آمیز اعتراض سراسری معلمان؛ از مطالبات معلمان پشتیبانی می‌کنیم!

هزاران معلم و فرهنگی در روز ١١ آذر بە فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای اعتراض جمعی بە بی‌توجهی دولت و مجلس بە خواستە‌های معلمان و بازنشستگان پاسخ مثبت دادند و در ٨٢ شهر بزرگ و کوچک در مناطق مختلف کشور بە خیابان آمدند

ادامه ◄

سازمان راه کارگر: نقش پررنگ گفتمان چپ در جنبش دانشجویی از شاه تا شیخ

روز دانشجو یادآور یکی از هولناک ترین ایام تاریخ معاصر ایران است. دوران سرکوب و خفقان بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ . کودتایی که در آن بخشی از ارتش به سرکرده گی زاهدی و جمعی از لمپن – لات های تهران به سرکرده گی شعبان بی مخ، با کمکهای امنیتی، لجستیکی و مالی امپریالیسم امریکا و بریتانیا سازمان داده شد

ادامه ◄

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو: دانشجو، کارگر، اتحاد! اتحاد!

روز دانشجو گرامیداشت جنبشی اجتماعی و آگاهی بخش در ایران است که با تاریخ مبارزات حق طلبانه تهیدستان جامعه عجین است و وجهه بارز آن سنت مبارزاتی رادیکال و چپ در بزنگاه های مهم  تاریخی می باشد.  

ادامه ◄