غرامت ۸۷۹ میلیون دلاری. دادگاه فدرال آمریکا، رژیم ایران را مسئول انفجار برج‌های خُبَر دانست

یک دادگاه فدرال در واشنگتن پس از تائید این موضوع که ایران در سال ۱۹۹۶ بمب‌گذاری تروریستی برج‌های خُبَر در عربستان سعودی را هدایت کرده، رژیم ایران را به پرداخت ۸۷۹ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

ادامه ◄