در گفتگو با رادیو فرانسه، فاطمه ملکی، خواستار حمایت جامعه جهانی برای آزادی همسر و فرزندش، «محمد و علی نوری‌زاد» شد

فاطمه ملکی، که همچنان در پی تعیین تکلیف وضعیت همسرش محمد نوریزاد است اکنون باید جویای حال و سرنوشت یکی دیگر از اعضا خانواده‌اش در زندان اوین هم باشد

ادامه ◄