اسامی سازمان ها و افراد تحریم شده توسط وزارت خارجه آمریکا در رابطه با حقوق بشر، اعلام شد

اسامی اشخاص و سازمان های حکومت اسلامی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان عوامل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم قرار داده شده اند، توسط وزارت خارجه آمریکا اعلام شد.

ادامه ◄