پرسشی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران به مناسبت روز کوروش بزرگ (۲۰۲۰-۱۳۹۹)

بنیاد میراث پاسارگاد – در این دوران کرونایی، و با همه‌ی مصیبت‌ها و مشکلاتی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر سر مردمان ایران آورده، آیا فکر می کنید برگزاری بزرگداشت «روز کوروش بزرگ» در شرایط کنونی ایران همچنان اهمیت دارد یا نه؟

ادامه ◄

کوروش؛ از استوره‌ تا واقعیت

آرمین لنگرودی – از دیدگاه بیشتر ایرانیان کوروش بیشتر از آنکه یک شخصیت تاریخی و سیاسی باشد، یک استوره‌ی فراانسانی و فرازمانی است. و یا دست کم «نمایه‌ای» است که در هاله‌ی استوره‌ای و مه‌آلود تنیده شده در پیرامون او…

ادامه ◄

کوروشِ ما و کوروشِ گزنفون

مزدک بامدادان – جنبش روشنفکری ایران از همان آغاز کار خود اندیشه‌های روشنگری را از اروپا گرفت و اگرچه نسل نخست روشنگران ایرانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و دیگران پس از آموختن از دستآوردهای اندیشمندان اروپایی …

ادامه ◄

برگزاری روز کوروش، حتی به شکلی مجازی، مبارزه‌ای مدنی ست علیه بیدادگران

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد – امسال شانزدهمین سالی ست که مردمان ایران در داخل و خارج، روز ۲۹ اکتبر ـ هفتم آبان ماه را، به عنوان «روز کوروش بزرگ» جشن می گیرند. روزی که همزمان است با ورود کوروش به بابل و صدور منشوری که اولین جوانه های توجه به حقوق بشر، از آن سربرداشت.

ادامه ◄

پرسشی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران به مناسبت روز کوروش بزرگ (۲۰۲۰-۱۳۹۹)

در این دوران کرونایی، و با همه ی مصیبت ها و مشکلاتی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر سر مردمان ایران آورده، آیا فکر می کنید برگزاری بزرگداشت «روز کوروش بزرگ» در شرایط کنونی ایران همچنان اهمیت دارد یا نه؟

ادامه ◄

پرسشی از شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران به مناسبت روز کوروش بزرگ (۲۰۲۰-۱۳۹۹)

در این دوران کرونایی، و با همه ی مصیبت ها و مشکلاتی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر سر مردمان ایران آورده، آیا فکر می کنید برگزاری بزرگداشت «روز کوروش بزرگ» در شرایط کنونی ایران همچنان اهمیت دارد یا نه؟

ادامه ◄

کوروش انسانی عملگرا، که نیاز زمانه خود را می شناخت

از: داریوش بی نیاز – شناخت جایگاه کوروش بزرگ (۵۹۰- ۵۳۰ پیش از میلادی) را در مرتبۀ نخست باید بر بستر تاریخ جهانی آن روزگار فهمید. همزمان با برآمد کوروش بزرگ در دو گوشۀ دیگر جهان، بس دور از هم، همین رویکرد یعنی برپایی یک حکومت دادگر و خشونت‌پرهیز نیز زاده شد.

ادامه ◄