آدم نمی داند بخندد یا گریه کند!

اگر این متن را ترجمه و به دست یک خواننده خارجی بدهیم که بخواند، تصور خواهد کرد این ۲۲۵ نفر در یک کشور دموکراتیک و صلحدوست مانند سوئد زندگی می کنند که ناگاه قرار است به آن از سوی آمریکا و اسراییل با کمک دولت های عربی خلیج فارس حمله شود، و این امضا کنندگان نگرانند که ژنرال سلحشوری که خاطره جنگجویی را در تاریخ ۴۰۰ سال پیش آن کشور زنده می کند، حاضر نباشد مذاکره کند.

ادامه ◄

مدل جدیدی برای تشکيلات سياسی

در هفتهء گذشته، در عالم سیاست اتفاق مهمی برایم افتاد که به نظر تازه ای دربارهء مدل کار برای «حزب سیاسی آینده نگر» رسیدم. اين اتفاق شنیدن بحث روز یکشنبهء گذشتهء دکتر اسماعیل نوری علا در «مهستان جنبش سکولار دموکراسی» دربارهء «اعتماد و آلترناتیو» بود که بسیار شنیدنی بود و باعث شد مدل تازه ای در مورد تشکیلات سیاسی به نظرم آید.

ادامه ◄

یکی دو نکته برای دوستان جنبش چپ

داستان واکنش به رژیم اسلامی ایران چنین است: برخی، نظیر زنده یاد مصطفی رحیمی، پیش از پيروزی انقلاب ۵۷ گفتند که «این جریان اسلامگرایی، ارتجاعی و استبدادی است»، برخی دیگر – حتی زمان آغاز اصلاح طلبی – گفتند که «اصلاح طلبی اسلامی ارتجاعی است» و سانسور شدند؛ گفتند که اصلاح طلبان در قتل های دهه ۶۰ شرکت داشته اند و اینکه برخی جریانات کمونیستی نیز بخاطر دیدگاه نظری شان همدست سپاه پاسداران در کشتارهای دههء ۶۰ بودند. اما اکنونT تازه، گویی برخی در چپ دارند جایگاه اسلامگرایی را درک می کنند…

ادامه ◄

حزب سکولار دموکرات ایرانیان، «دیسراپتیو» است!

جريانی نظیر «حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، برای پاسخ به معضلاتِ عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از پیش جواب های آماده ندارد، و (همانطور که سال گذشته در نوشتار «آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند»، بحث شد) این حزب، «آینده نگر» است، و از اینکه در ارائهء راهکارهای خود «دیسراپتیو» باشد، نه تنها ابایی ندارد بلکه همين خصلت نقطهء قوت این حزب است.

ادامه ◄