فضاسازی کاذب دولت و مجلس بر سر رتبه بندی معلمان

هنوز بودجه لازم برای اجرای لایحه سرهم بندی شده مصوبه مجلس و رد شده از سوی شورای نگهبان وشن نیست. کمیسیون تلفیق، اختصاص رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تصویب کرده تا خوراک تبلیغی رسانه های حکومتی شود.

ادامه ◄

از “رسوایی بودجه” تا عذرخواهی ایرنا بابت جعل جداول

ابهامات بر سر دستکاری بودجه همچنان ادامه دارد. پوزش ایرنا از بابت بی‌دقتی خبرنگارش نیز پرسش‌های بیشتری ایجاد کرده است. موضوع بر سر عدم شفافیت در افزایش بدون اطلاع هزاران میلیارد تومان به لایحه بودجه سال جاری است.

ادامه ◄