علی خامنه ای؛  آمریکا و کشورهای غربی “به غلط فکر می‌کنند می‌توانند مردم را جلوی نظام اسلامی قرار دهند

رهبر رژیم اسلامی در ۱۴ خرداد در سخنانی به مناسبت درگذشت آیت‌الله خمینی گفت که آمریکا و کشورهای غربی “به غلط فکر می‌کنند می‌توانند مردم را جلوی نظام اسلامی قرار دهند

ادامه ◄