روز و روزگار یهودیان در ایران؛ یک نگاه گذرا

یهودیان در ایران امروز انجمن‌ها و نهادهایی دارند که مهم‌ترین آن‌ها «انجمن کلیمیان تهران» است. این انجمن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و تحت نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اما «به صورت مستقل و توسط هیأت مدیره‌ای یهودی» اداره می‌شود

ادامه ◄