پزشکِ متخصص نیست بیماران میمیرند

گزارش سایت «هم میهن»: کمبود متخصص فقط برای بیمارستان تازه ساخت بیخ گوش تهران نیست، در بسیاری از بیمارستانهای کشور هم در حال تبدیل شدن به درد بیدرمان است. حالا نهتنها مناطق محروم که شهرنشین ها هم همین وضعیت را دارند. بیخ گوششان بیمارستانی افتتاح میشود که شاید روزها رنگ متخصصان را به خود نبیند. حتی در بیمارستانهای پایتخت هم دسترسی به متخصص کمتر شده است.

ادامه ◄

مجلس و دولت توپ حذف ارز ترجیحی را به زمین هم می‌اندازند

همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره افزایش قیمت داروهای وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت که قبل از حذف ارز ترجیحی، تنها به دلیل حرف‌وحدیث‌هایی که در مورد حذف آن وجود داشت، قیمت تجهیزات پزشکی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده بود که قیمت تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش یافت.

ادامه ◄

بیمارانی که با نسیه دردشان را ساکت می‌کنند

صاحب یک داروخانه قدیمی در جنوب تهران، دفترچه‌ای را ورق می‌زند و ۵ صفحه نشانم می‌دهد از فهرست نسیه‌بگیرهای «دارو»؛ ۳۷ نفر. جلوی اسم هر نفر، رقم بدهکاریاش را نوشته؛ آقای {….} ۱۰۰ هزار تومان، خانم {….} ۴۵۰ هزار تومان، آقای {….} ۷۵۰ هزار تومان، آقای {….} ۴ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان……. صاحب داروخانه، ساکن همان محل است، نسیه‌بگیرها هم اغلب، ساکن همان محل. همه را می‌شناسد.

ادامه ◄