درباره روش های مختلف سرکوب در رژیم های توتالیتر و فاشیستی

۱-القای ذهنی با استفاده از مارپیچ سکوت : در این روش حکومت مردم را با انحصار رسانه عملا شستشوی مغزی می دهد این روش باید در ابتدای روی کار آمدن انجام شود، تا ایدئولوژی رژیم در ذهن مردم جا بیافتد که اگر هم کسی مخالف است او تنها است، و همه مردم طرفدار حکومت هستند.
۲- ایجاد اپوزیسیون داخلی فیک : پس از آنکه حکومت دانست که تعداد مخالفان زیادتر از آن است که با مارپیچ سکوت از پس آن برآید، دست به ایجاد یک اپوزیسیون داخلی می‌زند تا جریان مخالفان را دقیقا به همان سویی که می‌خواهد کانالیزه کند.
۳- ایجاد اپوزیسیون خارجی فیک : رژیم با فرستادن مثلا مخالفان زندانیان سیاسی و حتی ماموران امنیتی به خارج و پناهنده سدن آنها در غرب یک اپوزیسیون خارجی فیک می سازد در رژیم شوروی سابق هم به همین شکل بود
آنها در ظاهر مخالف بودند اما هدفشان ایجاد انشقاق در اپوزیسیون خارج از کشور، دادن امید دروغ به دولت‌های غربی، و در عمل وقت کشی بود.
۴- نرمالایز کردن : یعنی رژیم در ذهن مردم شرایط خفقان و بد اقتصادی را طبیعی جلوه می‌دهد، در صورت اعتراضات مردمی دست به تخریب اموال عمومی و مردم می زند( سیاست شوروی برای سرکوب بهار پراگ در چکسلواکی در سال۱۹۶۸) و با ایجاد نارضایتی مردم با مشت آهنین دست به سرکوب می زند و سرکوب و خفقان را طبیعی جلوه می‌دهد.
۵- دشمن سازی و نمایش معکوس : رژیم زمانی که ببیند ناتوان در سرکوب معترضان که بصورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده اند، آنها را دشمنان مردم معرفی می کند، و عواملی که از خارج از کشور آمده اند تا آن حکومت انقلابی را نابود کنند( زیرا حکومت های ایدئولوژیک و توتالیتر همیشه خود را معادل کل مردم قرار می دهند) تا با دست باز سرکوب کنند
۶- آخرین روش پاکسازی دشمنان است که به دو شیوه انجام می شود:
۱- روش استالینی یعنی دستگیری های فله ای قبل از آنکه اصلا قیامی انجام شود با هدف پاکسازی کامل عوامل ناهماهنگ با پیشوای حکومت و ایجاد دادگاه های نمایشی و اعدام های فله ای

۲- کشتار مخالفان بصورت میدانی : کاری که فرانکو دیکتاتور اسپانیا انجام می داد، یعنی ایجاد یک نبرد داخلی شهری و کشتار و اعدام مخالفان بصورت دادگاه های نمایشی صحرایی چند دقیقه ای بمنظور پاکسازی مخالفان و شکستن اراده مقاومت در آنها روش دوم روش بشار اسد است که در آن کل مخالفان را تروریست می نامد و پس از آن با دادن حق مشروعیت به خود بصورت سيستماتيک هم دست به دستگیری ها و اعدام های سیستماتیک می زند و هم با کشاندن کشور به جنگ داخلی عملا دست به یک پاکسازی فله ای از مخالفان با برچسب مبارزه با تروریسم می زند.
در این روش تمامی مخالفان لیبرال دموکراسی خواه، و سکولار، در رادیکالیسم‌ی که از سوی حکومت اعمال می شود به کناری زده می شوند. نیرو های رادیکال تندروی تروریستی توسط دولت بشار اسد از زندان با حکم عفو عمومی آزاد شدند و با سازماندهی دوباره خود عملا کار را برای اسد ساده کردند و او با دست باز دست به نابود کردن مخالفان خود زد

پ. ن: همه این روش ها پاد زهر دارد
۱- ایجاد آگاهی و اعتماد در مردم که دارای قدرت جامح هستند و قدرت اصلی مردم هستند نه حکومت
۲- بالا بردن روحیه ناسیونالیستی و اینکه همه آن مردم متعلق به آن کشور هستند.

نوشته حسان تیمورپور