راهپیمایی زنان کردستان عراق علیه فتوای فقها | نوشته احمد زیباری

بعد از اینکه شورای فتوای اتحادیه فقهای دینی کردستان در مورد “حکم سوار شدن زنان تنها به تاکسی” نظر خود را صادر کرد به این مضموم که زنان تنها، به همراه راننده نامحرم نمی باید به هنگام شب به خارج از شهر و یا مکان‌های خلوت سفر کنند مگر برای کارهای ضروری، و همچنین در صورت زن بودن راننده بهتر است زن دیگری هم حضور داشته باشد و زنان راننده هم نمی باید مردان نامحرم را سوار کنند، نگرانی و نارضایتی بسیاری را در درون جامعه زنان در پی داشت. به این منظور سازمان‌های زنان و شخصیت‌های نامدار زن اعتراض خود را بصورت راهپیمایی از پارک “شانه در” اربیل تا محل پارلمان کردستان ابراز کرده و در آنجا اعتراض خود را به کمیسیون های حقوق بشر و زنان و اوقاف اعلام کردند.
خانم “له نجه عبدالله” سازمان دهنده این راهپیمایی در مصاحبه ای با صدای آمریکا گفت: “زنان چندین گام بزرگ به جلو رفته اند، چندین مرحله را پشت سر گذرانده اند و موفقیت‌های بسیاری به دست آورده اند. ما امروز از آزادی و شجاعت زنان سخن می گوییم و اینکه زنان می باید از خانه بیرون آمده و مورد حفاظت دولت قرار بگیرند در حالی‌که اینان (فقیهان دینی) می‌خواهند تصویری ضعیف از زنان به جامعه القا کرده و گویا زنان توانایی محافظت از خود در برابر تعارضات بیرونی را ندارند. این حفاظت و امنیت برای زنان محقق نمی شود مگر اینکه هرگونه تعارض و تحقیر علیه زنان عواقب قانونی در پی داشته باشد. ما از پارلمان کردستان درخواست داریم تا بعنوان دستگاه نظارتی ، دولت را وادار به عملی موثر علیه شورای فقهای دینی کنند، ما همچنین فعالیت های مدنی دیگری خواهیم داشت و با مسئولین دیدار داشته و سکوت نخواهیم کرد تا زمانی که مرزی برای تحقیر زنان توسط این شورا در نظر گرفته شود”.
دکتر “حسن موفتی” رئیس شورای عالی فقها در گفتگویی با صدای آمریکا اعلام داشت: ” منظور ایجاد سدی در مقابل دست درازی و تجاوز به زنان بوده است، که در بسیاری از مواقع این حوادث به پرونده های جرح و قتل منجر شده اند. در این خصوص پرونده های بسیاری در شورای عالی فتاوا وجود دارند و چندین بار در این پرونده ها برای صلح و آشتی به این شورا رجوع شده است و هر زمانی که مورد پرسش قرار گرفته ایم اعلام داشته ایم که حکمی بر اساس شریعت اسلامی صادر نکرده و قانونی وضع نکرده و اعمال قدرت هم نکرده ایم، بلکه به لحاظ شریعت اسلام هفت بند پیشنهای را مشخص و بعنوان مشکلات سوار شدن زنان تنها در مواقع غیر ضروری همراه با راننده ناحرم اعلام کرده ایم که هدف از آن حفاظت از حقوق و شرف زنان بوده و به همین دلیل آن را در مواقع ضروری بلامانع تشخیص داده ایم، ولی متاسفانه افرادی به عمد نخواسته اند این موضوع را درک کنند و به عمل متقابل رو آورده اند. اگر نهادهای قانونی دولت و نیروی انتظامی این پیشنهادات را پسندیدند می توانند خود به عنوان لایحه به پارلمان تقدیم کنند و اگر هم مورد قبول و پسند واقع نشد ما تنها بعنوان پیشنهادی تعلیمی از نظر شرعی آن را مطرح کرده ایم. مستندات ما در این خصوص برا این دلالت دارند که بیشتر این حوادث در هنگام شب روی داده و تعارضات بسیاری به وقوع پیوسته و نهاد های قانونی کاملا آگاه به این امر هستند.
“کاژین جمال” فعال مدنی زنان در این‌باره به صدای آمریکا گفت: فتوای صادر شده توسط فقیهان اسلامیست، مطابق با آموزه های فمینیستی بر علیه حقوق زنان بوده و تلاشی است در جهت ناتوان سازی زنان و استفلال آنها، ما هم در مقابل این فتوا خواهیم ایستاد و خواهیم گفت زنان می توانند با اراده خود و به تنهایی در هر مکان و زمانی در جامعه حضور داشته باشند. ما در مقابل ساختمان پارلمانی که زنان در آن حضور فعال دارند حضور خواهیم داشت و امیدواریم زنان عضو پارلمان صدای ما را شنیده و با رای و نظر خود کاری در این خصوص انجام دهند.
“حمزه محمود” که راننده تاکسی است در این خصوص به صدای آمریکا گفت: من و چندین نفر دیگر از هم صنفان خود در این راهپیمایی حضور داشته و پشتیبانی خود را از این حرکت زنان اعلام داشته ایم، عقیده داریم این فتوا با هدف درستی صادر نشده و مسائل مهم دیگری برای صدور فتوا در جامعه وجود دارند. این موضوع و تاثیرات آن موجب نارضایتی زیادی در جامعه زنان و صنف راننده های تاکسی شده است.
سازمان دهندگان راهپیمایی جلساتی متعدد با کمیسیون های مرتبط در پارلمان کردستان داشته و این کمیسیون ها بر آنند تا کنفرانسی با حضور فقهای دینی و سازمان های زنان ترتیب داده تا در آنجا بتوانند در مورد این مساله به تفاهم برسند.

منبع: سایت دنگی آمریکا (dengiamerika,com) به زبان کردی، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹
ترجمه از خبرگاه