بهرام بیضائی، موزائیک استعاره ها

بنیاد هنرمند برگزار میکند. فیلم مستند از تفکر، نگرش و سینمای بهرام بیضائی.

اکران فیلمی ماندگار از دکتر بهمن مقصودلو.
با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۰ – ۲۲:۰۰

Harbor Blvd 1870 , Costa Mesa, CA 92627-2718, United States