شورای مدیریت گذار: بیش از ۸۰ درصد مردم ایران کلیت نظام را رد کردند

شورای مدیریت گذار، یک تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای درباره انتخابات دور یازدھم مجلس اعلام کرد: «نتایج حاصله و گزارش‌ھای ارسالی بیانگر شکست کامل نظام اسلامی و عزم راسخ مردم ایران برای گذر از آن است».

در اطلاعیه دبیرخانه شورای مدیریت گذار آمده است: «مردم ایران با بایکوت ملی خود، انتخابات فرمایشی را به رفراندوم نه گفتن به جمهوری اسلامی تبدیل کردند و مشروعیت نظام را شکستند.»

شورای مدیریت گذار نوشته است مردم ایران با بیش از ۸۰ درصد کلیت نظام جمهوری اسلامی را رد کردند و جمهوری اسلامی “با تمام تبلیغات، تھدید، تطمیع و تقلب‌ھای بی‌شرمانه” نتوانسته است مردم را به پای صندوق‌های رای بکشاند و “مشارکت در کل ایران ١٩/۷ درصد و در تهران بزرگ ١٢/۶۵درصد بوده است”.

شورای گذار اعلام کرده که این اطلاعات و آمار را از منابع خود در وزارت کشور به دست آورده است.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۴ فوریه ۲۰۲۰