علم‌الهدی در منزل

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در منزل همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۷ فوریه۲۰۲۱