طی سال ۹۹؛ ثبت بیش از چهار هزار گزارش کودک آزاری در یزد

مدیرکل بهزیستی استان یزد از ثبت ۴ هزار و ۹۸ مورد کودک آزاری در طی سال گذشته در این استان خبر داد. بر اساس تعریف سازمان‌ جهانی بهداشت، هرگونه بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا بهره کشی که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود، کودک آزاری محسوب می‌شود.

وی در این خصوص اظهار کرد: بیشترین تماس های مردم استان با اورژانس اجتماعی در مورد کودک آزاری است.

علی‌محمد عطابخش افزود: در سال گذشته هفت هزار مورد تماس با اورژانس اجتماعی صورت گرفت که چهار هزار و ۹۸ مورد در زمینه کودک آزاری بود.

وی خاطرنشان کرد: کودک آزاری بیشتر از سوی والدینی که اعتیاد دارند صورت می گیرد.

براساس تعریف سازمان‌ جهانی بهداشت، هرگونه بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا بهره کشی که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینه‌ روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود، کودک آزاری محسوب می‌شود.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۹ آوریل۲۰۲۱