پاسخ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به محمدجواد ظریف

پاسخ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به انتقادات محمدجواد ظریف از مداخلات سپاه قدس و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین آن، در دیپلماسی و سیاست خارجی کشور تند و صریح بود. خامنه‌ای تاکید کرد که “نیروی قدس بزرگ‌ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و نباید به‌گونه‌ای سخن گفت که حرف‌های بیگانگان را به اذهان متبادر کند.”

خامنه‌ای از یک‌سو نشان داد که مرکز واقعی قدرت و تصمیم‌گیری‌های کلان در ایران کجاست و از سوی دیگر ظریف را به تکرار حرف‌های بیگانگان و آمریکا متهم کرد و از اعتبار او کاست.

واکنش خامنه‌ای و نحوه برخورد او به کارگزاران دولتی موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله فارسی است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۵ مه ۲۰۲۱