دور جدید اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران


دور جدید اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران که از جمله در ارتباط با معضل کم‌آبی در خوزستان بروز یافته در امتداد اعتراضات سال‌های گذشته و نشانه دیگری از تداوم و تشدید نارضایتی‌های عمومی تلقی می‌شود. گرچه به دلیل سانسور و اختلال حکومت در اینترنت انتشار اخبار از ناآرامی‌های در خوزستان با مشکل روبروست، ولی همبستگی با مردم این منطقه یا اعتراض به وضعیت‌های مشابه در مناطق دیگر همچنان از خبرهای اصلی این روزهای ایران است و موضوع کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۴ اگوست ۲۰۲۱