بیانیه مشترک ۱۳ سازمان و تشکل سیاسی خطاب به ملت ایران

هم‌میهنان مبارز و تاریخ‌ساز!

شما در بیش از ۴۲ سال گذشته، در راه رسیدن به یک زندگی انسانی در پیکار مداوم با حکومت انسان‌ستیز اسلامی بوده‌اید. آنچه از سوی جمهوری اسلامی در این سال‌های سختِ فقر و خفقان و سرکوب به شما تحمیل شد، نتوانسته آرزوی رسیدن به آزادی، زندگی شایسته، و کرامت انسانی را در دلهای بزرگتان از بین ببرد. و امروز آن آرزو تبدیل به آرمانی ملی شده و برای دستیابی به آن، جان‌های بسیاری در رویارویی با آدم‌کشان جمهوری اسلامی از دست رفته‌اند.

اینک، در شرایطی که شما اراده کرده‌اید تا کشورمان را از شر این رژیم ضد ایرانی و ضد بشری رها کنید، ما، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی و باورمند به دموکراسی و سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهان‌گستر حقوق بشر، ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های شجاعانه و مسالمت‌آمیز شما، هم‌سو و متحد با هم اعلام می‌کنیم که به آرمان بزرگ ملت ایران وفاداریم و در جهت تحقق آن، همراهی و همکاری با یکدیگر را بیش از پیش ادامه می‌دهیم.

ما همچنین با آگاهی کامل نسبت به سختی‌هایی که در این راه با آن روبه‌رو‌ هستیم، عزم خود را جزم کرده‌ایم که این همراهی و همکاری را هر چه سریعتر به سطحی از هماهنگی سازمان‌یافته ارتقاء دهیم تا بتواند راه همبستگی ملی با هدف نجات ایران را هموار سازد.

امضاکنندگان (به ترتیب الفبا):

انجمن اتحاد برای آغازی نو (جمعی از اعضای پیشین سازمانهای چپ)
اندیشکده آوای آزادی
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
جمعی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴نفر
جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران
جنبش سکولار دموکراسی ایران
حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)
حزب سکولار دموکرات ایرانیان
حزب مشروطه ایران
زنان برای آزادی و برابری پایدار
سازمان برونمرزی حزب پان‌ایرانیست ایران
شبکه فرشگرد
نهاد مردمی