جمهوری اسلامی، زندانی بی‌پایان

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱