نگذاریم نام مان به نادانی در تاریخ ثبت شود

بیانیه بنیادمیراث پاسارگاد در ارتباط با کنوانسیون دریای کاسپین

شکوه میرزادگی

 

امضای قرارداد شرم آور«آکتائو» در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ از سوی حسن روحانی، رییس جمهور حکومت اسلامی حاکم بر ایران و واگذاری سهم ملت ایران در دریای کاسپین به کشور روسیه ومتحدانش، گام دیگری در به حراج گذاشتن میراث ملی و طبیعی مردمان ایران، به وسیله ی حکومتی ست که ۴۰ سال جز ویرانی و یا بذل و بخشش ثروت های تاریخی و  طبیعی ایرانیان کاری نداشته است.

ما، در اکتبر ۲۰۰۷، (مهر ۱۳۸۶) در بیانیه ای که به شکل گسترده ای منتشر شد، این خیانت را پیش بینی کرده و به مردمان ایران هشدار داده بودیم. (*) ولی متاسفانه کمتر افرادی به آن توجه کرده و اکنون کار به جایی رسیده است که تنها مجلس اسلامی باید برای از دست رفتن بخشی از ایران تصمیم بگیرد؛  جایی که بیشترین افراد آن سرسپرده حکومت ایران ستیز اسلامی هستند.

اکنون زمانی رسیده که مردمان ایران باید رسما مقابل اعمال رژیم حاکم بر ایران بایستند و اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. هر نوع بی توجهی از سوی آن ها نشاندهنده ی بی خبری و سهل انگاری ملتی ست که هیچ درکی از منافع خود ندارد.  و طبیعی ست که اگر مجلس اسلامی راحت و بی سر و صدا موفق به امضای قرارداد «آکتائو» شود، نادانی، بی خیالی، و بی آبرویی مردمان ایران، همراه با خیانت حکومت اسلامی در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد.

 

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

۱۷ اگوست ۲۰۱۹

برای دیدن مطالبی درباره دریای کاسپین:

*http://www.savepasargad.com/september/hoshdar-caspian.htm

www.savepasargad.com