پیامی از ایران پیرامون ابعاد واکنش “توده ها” به تقسیم دریای مازندران و اعتراض به کشتار سگها

 

دیدید تجمع مخالفان کشتار سگ ها در داخل کشور، که البته اعتراضی به آن نیست، از تجمع مخالفان واگذاری کاسپین به روسیه بیشتر بود؟

این نیاز به کنکاش عمیق اجتماعی داره. واقعا درد داره، چه شده، چه بسر این مردم آمده. پیشتر میگفتند کسی که مست میکنه حرکاتش قابل پیشبینی نیست. یه واقعیتی که الان از سمت روشنفکران وجود داره اینه که بیان خواست و درخواست برای اجرا کردنش مثل گذشته سخت نیست. اما وقتی مواجه میشیم با عدم موفقیت عملی و اقدام اجتماعی نشاندهنده اینه که یه جای کار استدلال و علم ما مشکل داره. آیا کنشگری وجود داره که دانش این را داشته باشه که بتونه رفتار اجتماعی توده مردم ایران را بررسی کند؟
من احساس میکنم کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در یک دام فکری افتاده اند. برای یک حرکت دموکراتیک اجتماعی نیازی به توده وسیع مردم ندارید. این فکر که باید توده مردم بپا بخیزند ارث انقلاب ۵۷ است که شرایطش فقط متکی بر توده بیسواد مردم بود اما الان ما نباید در این دام بیفتیم. توده های بیسواد و حاشیه جامعه هیچگاه نفش موثری در تغییر بنیادی نداشته اند.
سیروس الف