واکنش بایدن به حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی!

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴