بازداشت ده‌ها معلم بازنشسته در تهران

گزارش‌های رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا حاکی از بازداشت دهها تن از بازنشستگان فرهنگی تجمع‌کننده در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد است.

یکی از بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع اعتراضی به صدای آمریکا گفت: «صبح با برخورد تند نیروهای نظامی و لباس شخصی روبه‌رو شدیم که به منظور ایجاد رعب و وحشت در بین بازنشستگان فرهنگی، چند تن از دوستان ما را بازداشت کردند.»

او در ادامه به «برخورد خشونت‌آمیز» نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی با معلمان بازنشسته اشاره کرد و افزود که آنها «ما را به طرف میدان بهارستان هدایت کردند و سپس به چند دسته متفرق کردند. اما مردان و زنان بازنشسته سال ۱۴۰۰ همچنان مقاومت می‌کردند و چندین بار این مسافت میدان بهارستان تا سازمان برنامه و بودجه را طی کردیم.»

این بازنشسته اضافه کرد: «در مرحله آخر هشدار دادند و حتی به همکاران بازنشسته لگد می‌زدند و متأسفانه با برخوردهای خشن و ناجوانمردانه باعث شدند تمرکز گروه‌ها از بین برود و بعد از ساعت ۱۲ مجبور به ترک محل شدیم.»

یک بازنشسته فرهنگی دیگر هم به صدای آمریکا گفت که «به اندازه حدود ۵ مینی‌بوس بازداشت کرده بودند» و افزود که شماری از تجمع‌کنندگان هم که بازداشت شده بودند، با تلاش بازنشستگان فرهنگی، به خصوص زنان آزاد شدند.»

با آن که از وضعیت بازداشت‌شدگان خبری در دست نیست اما برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی شماری از تجمع‌کنندگان بازداشتی با دادن تعهد بوده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه ۲۴ خرداد با اشاره به این‌که بازنشستگان «در محاصره‌ نیروهای سرکوب نسبت به بی‌توجهی مسئولان حکومتی به مطالبات» خود تجمع کردند، نوشت که با این وجود ده‌ها بازنشسته‌ معترض بار دیگر به مقابل سازمان برنامه و بودجه رفتند تا حقوق خودشان را مطالبه کنند.

بر اساس این گزارش، «هم‌سان‌سازی حقوق‌ها، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و درمان رایگان» اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان معترض در دو سال و نیم اخبر بوده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تاکید بر حق تجمع و تحصن، «خشونت و سرکوب معلمان بازنشسته» را محکوم کرد.

حمله نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به تجمع‌کنندگان از سوی شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان و اتحادیه آزاد کارگران ایران محکوم شده است.

برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴