محرومیت فدراسیون جودو تایید شد

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو تعلیق فدراسیون جودو حکومت اسلامی را تایید و نهایی اعلام کرد . با اعلام شدن این حکم تمامی تلاش های حکومت برای رفع این تعلیق بی تاثیر بوده است و کمیته انظباطی بدون توجه به دفاعیات دروغ حکومت، رای خود را صادر کرده است . این رای پس از آن صادر می‌شود که سعید مولایی جودو کار تیم ملی پس از باخت اجباری برای روبرو نشدن با جودو کار اسراییلی از حکومت اسلامی به فدراسیون جهانی جودو شکایت کرد و با پناهنده شدن به المان به ایران بازنگشت .