هراس از بزرگداشت روز کوروش، احضار کنشگران به مراکز امنیتی

حکومت اسلامی از وحشت گردهم آمدن ایرانیان برای بزرگداشت کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، بر سر آرامگاه او و یا مکان‌هایی در شهرهای دیگر، اشخاص شناخته شده‌ای را که در فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته‌اند را فراخوانده و از آنان تعهد کتبی گرفته‌‌ است که در گردهمایی‌های‌ مربوط به روز کوروش شرکت نکنند. نام برخی از اشخاصی که در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی آمده است عبارتند از: محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، که در توییتی خبر احضار خود و تعهد کتبی‌اش را به این شکل داده است:

هانیه دائمی، خواهر آتنا دائمی که در اوین زندانی است، نیز خبر داده که احضار شده‌ است.

 بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار هم در تویتی که در زیر آمده، گفته که با او تماس گرفته‌اند؛ ولی حاضر نشده به محل فراخوانده شده برود:

اگرچه جای این پرسش هست که چرا حکومت اشخاصی را که به گفته خود یا نزدیکان‌شان در رابطه با روز کوروش و بزرگداشت آن فعالیتی نداشته‌اند را نیز فراخوانده است؟(آقای آقاسی خود گفته‌اند و در مورد آقای احمدی عمویی، همسر ایشان گفته‌اند که در رابطه با کوروش بزرگ فعالیتی نداشته و چیزی ننوشته‌اند) در اینکه این رفتار حکومت نشانهٔ هراس آنان از فرهنگ ایرانی است؛ جای پرسشی نیست و دلیل آن هم مشخص است. حکومت اسلامی از روزی که توانست قدرت را تصاحب کنند، موجودیت خود را بر پایه ایدئولوژی اسلامی فرقه‌ٔ امامیه بنا نهاد که حضور هیچ مرجع فکری و فرهنگی دیگر را در ایران تحمل نمی‌کند. حکومت اسلامی به ویژه فرهنگ ایرانی را دشمن خود می‌دانند؛ زیرا که بخش مهمی از هویت سیاسی ملایان حاکم بر ایران در آخرین سال‌های پیش از شکل‌گیری حکومت و پس از مستقر شدن آن، در تقابل مستقیم با فرهنگ ایرانی بوجود آمده است.
این کوروش ستیزی از همان فکری نشأت می‌گیرد که در ابتدای حکومت استبدادی اسلامی، آخوندی مانند خلخالی را بر آن داشت که برای تخریب تخت‌جمشید تلاش کند. همانگونه که ایرانیان در آن روز تخت‌جمشید را از گزند این حکومت حفظ کردند، یاد کوروش و راه و روش او را زنده نگه خواهند داشت و با افتخار به گذشته یگانه خود و نگاه به آینده، در راه ایجاد حکومتی سکولار دموکرات تلاش خواهند کرد. حکومتی که در  پناه آن ایرانیان خواهند توانست آنگونه که شایسته کورش بزرگ است، گرامی داشت او را هر ساله در ۷ آبان برپا کنند.