نیروی هوایی آمریکا سلول های خورشیدی فضایی می‌سازد

یک آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی آمریکا ، تجهیزات انتقال انرژی خورشیدی به شکل امواج رادیویی در فضا می سازد. شرکت نورتروپ گرومن که در زمینه فن آوری نظامی فضایی پیشرو است و سازنده ازجمله بمب افکن های B2 است، در یک پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری، همکاری با نیروی هوایی آمریکا در این زمینه را به عهده گرفته است.

سلول های دارای قابلیت بالای جذب انرژی خورشیدی در فضا، انرژی خورشیدی را جذب و بشکل امواج رادیویی به زمین ارسال می‌کند.
سلول های فضایی خورشیدی می‌تواند انرزی خورشیدی را جذب و جمع آوری کند و به جایی که مورد نیاز است بفرستد.

بیشتر طرح های تجدید انرژی خورشیدی فاقد پایداری لازم در ارائه انرژی بشکل مداوم و با شدت لازم هستند و مساحت وسیعی را نیاز دارند، در حالیکه سلول های فضایی خورشیدی می‌توانند در مدار کره زمین در جایی قرار گیرد که نور خورشید تابش شدید و مداوم دارد و انرژی خورشیدی جمع آوری شده را به مناطقی روی کره زمین بفرستندکه نیازمند آن هستند.

منبع: سایت: November 4, 2019 ,Air Force News Agency
ترجمه و تنظیم از خبرگاه