اختلال عمیق در اینترنت ایران

نتبلاک (netblocks) تأیید کرده است که اینترنت در ایران دچار یک اختلال اساسی است. در ایران اختلال در اتصال کاربران به شبکه اینترنت از ساعت ۷:۳۰ بامداد بوقت یعنی ساعت ۱۱ بامداد به وقت ایران توسط نتبلاک ثبت شده است. داده های این شبکه نشان می‌دهد که سطح اتصال ملی زیر ۵۰ درصد است. بررسی های نتبلاک در این زمینه ادامه دارد.

منبع: تویتر ۱۹دسامبر ۲۰۱۹ Netblocks@