سلطان سیل

نظام عدالت گستر اسلامی سال گذشته با هشیاری و ذکاوتی وصف ناپذیر عوامل اصلی اخلال‌گر در بازار را شناسایی و مجازات کرد تا بدین سان اقتصاد شکوفای اسلامی همچنان بالنده بر رفاه عمومی و عزت کشور بیافزاید.

این توطئه‌گران که با همدستی عوامل بیگانه در حوزه‌های مختلف به ایجاد اخلال اقتصادی و تشویش اذهان عمومی می پرداختند، از سوی سربازان گمنام امام زمان ردگیری شدند و به این ترتیب سران فتنه گر بازار را یافتند. سلطان سکه، سلطان دلار، سلطان قیر، سلطان کاغذ و سلطان پوشک که از جمله مقصرهای اصلی آشفتگی نظام اقتصادی بودند از سوی قوه قضائیه به دست عدالت سپرده شدند.
در پی حوادث تلخی که قلب مردم را جریحه دار کرده است نیروی انتظامی باید شدت عمل بیشتری نشان دهد و تا با دستگیری سلطان سیل، پس از این دیگر چنین سیل‌های ویرانگری اتفاق نیافتد. احتمالا سلطان سیل به غیر از ایجاد سیل در سازمان‌های توانمند دولتی اخلال کرده که حتی امکان امداد رسانی به موقع از مسئولین دلسوز و جان بر کف را سلب نموده است.

امید است که این بار هم به همت سربازان گمنام امام زمان، سلطان سیل، سلطان پراید، سلطان شکر، سلطان لاستیک، سلطان برجام، سلطان موشک، سلطان پورشه، سلطان آب، سلطان گوشت، سلطان موز و سلطان سیدعلی شناسایی و به دست توانای آقای رئیسی که توانایی خود را در هیات مرگ نشان داده‌اند، مجازات شوند.

نوشته شده در خبرگاه
خبرگزاری حزب سکولار دموکرات ایرانیان