حسن شریعتمداری: چرخشی در سیاست آلمان در مورد جمهوری اسلامی پیدا شده است

حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، در گفتوگوی اختصاصی با دویچه‌وله فارسی، دیدار اخیر هیئت نمایندگی شورای مدیریت گذار با نایب رئیس پارلمان آلمان، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها و نمایندگان برخی احزاب آلمان را “مهم و اثرگذار” ارزیابی کرد.

او در توضیح بخش‌هایی از این دیدار و مذاکره گفت که بعد از تشریح روند تحولات سیاسی در ایران توسط هیئت نمایندگی این شورا، سئوال نمایندگان پارلمان آلمان این بوده که آیا برآیند تحلیل‌ها در این راست است که روابط با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند یا قطع شود.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه شورای مدیریت گذار از نمایندگان خواسته است “گفتگوهای انتقادی” با هدف حمایت از مردم ایران در پیش گرفته شود، اضافه کرد که برای این نمایندگان توضیح داده شد که مردم ایران باید بدانند پارلمان آلمان پشتیبان آنهاست.

دبیرکل شورای مدیریت گذار درباره تحلیل خود از برآیند این گفتگوها گفت: «تصور می‌کنم چرخشی در سیاست آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی پیدا شده است.» شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی است که در مهر ماه امسال اعلام موجودیت و خود را چتری فراگیر برای همه ایرانیانی معرفی کرد که با وجود تعلق به گرایش‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید و شرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گرو استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دارند.

حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، در گفتگو با دویچه وله تاکید کرد که این چرخش در سیاست آلمان از منظر “دولت آلمان” هم شاید بتواند قابل تصور باشد؛ چراکه در مجموع ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آلمان می‌تواند این چرخش را “معنی‌دار” کند.

دیدار و گفتگوی هیئت شورای مدیریت گذار با جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان، پنج‌شنبه ۳۰ ژانویه و به دعوت کمیسیون روابط خارجی پارلمان آلمان در محل پارلمان آلمان (بوندستاگ) انجام شد.

در این جلسه نایب رئیس پارلمان آلمان، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها، نمایندگان احزاب سبزها، دموکرات مسیحی، چپ آلمان و دموکرات‌های آزاد (لیبرال) آلمان حضور داشتند. نمایندگان هیئت شورای مدیریت گذار مواضع این شورا را در زمینه‌هاى ملى، بین‌المللى، تضییعات قومى، فرهنگى و مذهبى و نیز “استراتژاى گذار” از جمهوری اسلامی ایران تشریح کردند.

گفتگو از منظر “جایگزینی برای جمهوری اسلامی”

به گفته شریعمتداری، دیدار این نمایندگان پارلمان آلمان با هیئت شورای مدیریت گذار، از موضع و منظر گفتگو با “یک جایگزین و آلترناتیو” برای جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ موضوعی که به اعتقاد او “شاید تا چند ماه قبل قابل تصور” نبود.

او با تصریح اینکه دیدار هیئت نمایندگی شورای مدیریت گذار اساساً از جایگاه یک جایگزین انجام شد، اضافه کرد، در این دیدار تشریح شد که “فروپاشی جمهوری اسلامی امری حتمی” است ولی آنچه باعث نگرانی و “احساس خطر” است، “فروپاشی اجتماعی و بروز درگیری‌های داخلی” در ایران است.

به گفته آقای شریعتمداری، نمایندگان شورای مدیریت گذار در این دیدار بر این موضوع تاکید کردند که در صورت بروز این منازعات و درگیری‌های داخلی در ایران بعد از “فروپاشی رژیم”، اروپا هم آسیب می‌بیند. شریعتمداری گفت که بهترین راه، “کاستن از هزینه‌های انتقال و جایگزینی” است، که در این صورت امنیت داخلی ایران نیز تامین می‌شود.

دیدار با نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی

شورای مدیریت گذار بعد از دیدار و گفتگو با جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان، اکنون در تدارک گفتگو با اعضای پارلمان همه کشورهای اروپایی و در نهایت تنظیم گفتگوهایی با پارلمان اتحادیه اروپاست.

به گفته حسن شریعتمداری، هر کدام از ۲۸ کشور اتحادیه اروپا طبیعتاً سیاست‌های مختلف خود را دارند و دیدار و مذاکره با هر یک از آنها امری زمان‌بر است.

دبیرکل شورای مدیریت گذار همچنین از دیدارها و گفتگوهایی هم با اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خبر داد و گفت که هماهنگی و برنامه ریزی‌های لازم در این مورد در دست اجراست ولی زمان آن هنوز تعیین نشده است.

هیئت شورای مدیریت گذار در دیدار با جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان را گلاله شرفکندى، حسن شریعتمداری، فریدون احمدى، شهریار آهى، یزدان شهدایى و مهران براتى تشکیل میدادند.

منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۴ فوریه ۲۰۲۰