درخواست “مؤسسۀ نظر سنجی گمان” مستقر در هلند

یکی از دوستان خبرگاه با ارسال متن زیر درخواستی از خوانندگان ما دارد که در زیر می‌خوانید:
“دوستان گرامی با سلام و آرزوی سلامت برای شما،

امروز، در چارچوب تحقیقی درمورد تحولات فرهنگی و دینی در ایران مؤسسۀ نظر سنجی گمان که در هلند به ثبت رسیده است نظرسنجی به راه انداخته که نتایج آن از نظر جامعه شناختی برای همۀ ایرانیان و اقلیت های دینی و فعالان مدنی و سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. امتیاز این نظر سنجی بر نظر سنجی های رسمی که در ایران انجام می شود، امن بودن ان است برای پاسخ دهندگان. مدیون‌تان خواهم بود اگر خود در ان شرکت کرده و همچنین خویشان و دوستان‌تان را چه در ایران و چه خارج از ایران تشویق به شرکت در آن کنید. در شرایط خفقان کنونی برای همۀ ما داشتن تصویر بهتری از تحولات عمیق اجتماعی بسیار مهم است هدف از این نظر سنجی شناخت تأثیر تجربۀ تاریخی نظام جمهوری اسلامی بر گرایشات دینی مردم در ایران است. لینک به نظر سنجی : https://gamaan.survey.fm/din
14 ژوئن ۲۰۲۰