بیمارستان مسیح کرمانشاه ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه از ثبت مجدد بیمارستان مسیح (دکتر مرادیان) کرمانشاه در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

این بنای ارزشمند به عنوان یکی از بیمارستان های تاریخی کشور پیش از این نیز به ثبت رسیده بود که با در خواست مالک و رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی کشور خارج شده بود.

به دنبال تعرضاتی که در سال های اخیر نسبت به این بنا شکل گرفت که آخرین مورد آن آتش سوزی عمدی در شب چهارشنبه سوری سال ۹۸ بود، باتوجه به درخواست های متعدد مردم و دوستداران و فعالین میراث فرهنگی و نیز احتمال تخریب بنا، بررسی ثبت مجدد این بیمارستان تاریخی دوباره در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

بیمارستان مسیح کرمانشاه(دومین بیمارستان تاریخی کشورمان و اولین بیمارستان غرب کشور) مربوط به اواخر دوره قاجار است و در سه راه شریعتی شهر کرمانشاه قرار دارد.

این بیمارستان با حمایت مسیونرهای مسیحی و توسط دکتر «بلانش ویلسون» در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد و تا حدود ۲ دهه قبل فعال بود.

منبع: پست کرمانشاهی ها Kermanshahiha در فیسبوک، ۱ اوت ۲۰۲۰