برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی میان عراق، اردن و مصر

«حیدر مجید»، سخنگوی دبیرخانه هیات دولت عراق از برگزاری جلسه شورای هماهنگی میان عراق، اردن و مصر خبر داد.

در بیانیه دبیرخانه هیات دولت عراق آمده است: با استناد به دستور «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر و بنا به برگزاری نشست سه‌گانه اخیر در اردن درباره تشکیل شورای هماهنگی سه‌گانه، هیات دولت امروز نخستین جلسه شورای هماهنگی میان سه کشور را به ریاست «خالد بتال»، وزیر برنامه‌ریزی و با حضور هماهنگ‌کننده شورا و «حمید نعیم الغزی»، دبیر هیات دولت و دیگر اعضا برگزار کرد.‌

بتال در این نشست تاکید کرد این شورا مسئولیت فعال سازی و اجرای توافقات امضا شده پیشین میان سه کشور و امضای توافقات جدید را برعهده دارد، توافقاتی که می‌تواند منافع مشترک سه طرف در حوزه‌های انرژی، اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، بهداشت و حمل و نقل را توسعه دهد و بازتاب مثبتی بر وضعیت عراق داشته باشد.

در این جلسه همچنین پیشنهاد شد تا شوراهای مشابهی در اردن و مصر برای تداوم ارتباط و دیدارها و امضای توافقات جدید تشکیل شود.

در این نشست همچنین مهمترین پرونده‌های مشترک میان عراق و دو کشور اردن مصر و نیز لزوم تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها طبق زمان بندی مشخص مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که الکاظمی به تداوم مناسبات دوجانبه میان عراق و مصر و اردن و دیگر کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی اهتمام دارد.

در نشست مذکور همچنین شش کمیته اصلی تشکیل شد که هفته آتی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا با بررسی‌های لازم، گزارش‌ها و پیشنهادات دوره‌ای به ریاست شورای هماهنگی ارائه دهد تا پس از بررسی مورد تایید قرار گیرد؛ این شش کمیته به شرح ذیل است: کمیته روابط خارجی، کمیته حمل و نقل و گذرگاه‌های مرزی، کمیته اقنصاد و سرمایه‌گذاری و عمران، کمیته انرژی و صنعت، کمیته آموزش و جوانان و فرهنگ و کمیته بهداشت و کشاورزی.

در پایان بیانیه دبیرخانه هیات دولت عراق آمده است که هدف از تشکیل شورای هماهنگی، تقویت همکاری عربی مشترک برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و تهدیدات مشترک و دست‌یابی به راهکارهای سیاسی برای بحران‌های مختلف منطقه و توسعه شراکت‌های راهبردی متعدد است تا عراق علاوه بر بهره‌برداری از پتانسیل‌های خود و موقعیت جغرافیایی‌اش تبدیل به عامل توازن و نقطه تلاقی منافع کشورها باشد نه اینکه مکانی برای نزاع بین منافع منطقه‌ای باشد.

منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰