واکسنی برای تمام دردها

سعید نمکی: خواهید دید در عرصه واکسن چه معرکه ای رقم می زنیم.

کاری از توکا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰