تبعیض و شرایط نابرابر برای معلولین در ایران

سوم دسامبر برابر ۱۲ آذر ماه که در سال ۱۹۹۲ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی معلولین نامگذاری شد و هدف از نام گذاری این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی در مورد مسائل مربوط به معلولین نام برده شد.
در کشور ما به طور رسمی هنوز از تعداد معلولین، آماری ارائه نشده است . اماتعداد معلولین، بنابر اظهار همایون هاشمی یکی از اعضای سپاه پاسداران که در دولت احمدی نژاد ریاست سازمان بهزیستی کشور و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بعهده داشت تعداد معلولین را بیش از ده میلیون عنوان کرد.
این قشر از جامعه شرایط نابرابر و سخت را در ایران می گذارنند خصوصا در دوران کرونا که این مشکلات چند برابر شده. معلولین در ایران از حداقل حقوق اولیه به مانند حق زندگی و دسترسی به اماکن عمومی به مانند عدم مناسب سازی محروم هستند از دیگر مشکلات می توان به عدم حمایت بیمه ای همچنین گرانی وسایل توانپزشکی و خدمات توانبخشی اعم از فیزیوتراپی کاردرمانی گفتار درمانی و گرانی شدید وسایل بهداشتی و نبود اماکن آموزشی مناسب را ذکر نمود علاوه بر این وجود یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی موجب شده تا نگاه نادرستی به این افراد خاص و توانمند وجود داشته باشد و مشکلات فرهنگی را بوجود بیاورد.
نگارنده، به عنوان عضوی از خانوادهء معلولین ايران، و همچنین با سابقه ۲۰ سال کار در سازمان بهزیستی به این امر واقف است که سازمان بهزیستی دچار روزمرگی و کمک های حداقلی صدقه محور بوده و جهت رفع این مشکلات اقدام موثری نمی تواند بکند به عنوان مثال قوانین موجود اعم از مناسب سازی یا ایجاد امکان برابر در آموزش و یا استخدام ۳درصد ادارات دولتی از معلولین را هم کامل اجرا نمی کند چرا که هیچ یک از این قوانین ضمانت اجرایی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند حتی قانون جامع حمایت از معلولین که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده هنوز تا به امروز کامل اجرا نشده و بهانه هایی به مانند نداشتن بودجه و ارجاع به انجام آن در آینده نزدیک را شاهد هستیم .
بدون شک برای رسیدن به پیام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ به مناسبت سوم دسامبر با مضمون «زمینه ایجاد بازگشت بهتر معلولان به‌سوی جهانی قابل‌دسترسی و پایدار » نیازمند یک حکومت مدرن سکولار دموکرات مبتنی بر قوانین روز را می طلبد تا از این جاده ناهموار عبور کرده و به مانند معلولین دیگر کشورهای پیشرفته شاهد زندگی توام با کرامت انسانی برای این افراد باشیم.

شمس الدین بابویه دارابی، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان