اگر حکومت اسلامی از برجام عدول کند، اروپا هم تحریم ها را از سر میگیرد.

منبعی از دولت فرانسه میگوید: در صورت عدول حکومت اسلامی از مفاد برجام، کشور های اروپایی هم تحریم ها را از سر میگیرند. حکومت اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که تعهدات خود در مورد فعالیت های هسته ای را درحد قبل از برجام  انجام خواهد داد و برخی فعالیت های هسته ای را از سر خواهد گرفت.

منبعی مرتبط با دولت فرانسه  گفته است که کشور های اروپایی از فعالیت های جدید هسته ای ایران اطلاعی ندارند، اما در صورتیکه این فعالیت ها ناقض تعهدات ایران در برجام باشد، کشور های اروپایی هم تحریمها را از سر میگیرند.

مشاور امنیت ملی دولت ترامپ هم گفته است که ناو جنگی ابراهام لینکلن بمنظور مقابله با تهدیدات حکومت اسلامی به خلیج فارس فرستاده خواهد شد.

در نتیجه جنگ لفظی بین ایران و حکومت اسلامی قیمت پول رسمی ایران در مقابل دلار کاهش یافت، بطوریکه هر دلار آمریکا به قیمتی بالا تر از  ۱۵۰،۰۰۰  ریال معامله میشود.

نقل از رویترز