فرزندان اسحاق روحی، کارگر نقاش ساختمانی بازداشت شده، خواهان آزادی پدرشان هستند

فرزندان اسحاق روحی کارگر نقاش ساختمانی که در روز جهانی کارگر در شهر سنندج دستگیر شد، خواهان آزادی پدرشان هستند.
خانواده های دستگیر شدگان را تنها نگذاریم! حمایت بی دریغ ما از خانواده های دستگیر شدگان ضروریست
با گذشت هشت روز از دستگیری اسحاق روحی همچنان خانواده از سرنوشت وی خبری ندارد.

منبع فیسبوک نسرین رمضانعلی