از اعتراض تا پيروزی

فصل سوم – قسمت پانزدهم پادکست سکولار دموکرات ها – از اعتراض تا پیروزی

در این پادکست به مراحلی اشاره می شود که مبارزات و اعتراضات مردم باید از دل آنها بگذرند تا به پیروزی برسند. این مراحل عبارتند از: افشاگری، انباشته شدن نارضایتی، مخالفت سلبی، گفتمان، طرح خواسته های ایجابی، ایجاد آلترناتیو و رهبری #خانه_خبرگاه

https://t.me/iranefardatv/31023

https://t.me/isdparty/1039

فایل صوتی:
https://t.me/iranefardatv/31024