تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت محمد ایران نژاد

محمد ایران نژاد، شهروند ساکن تهران با گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت به سر می برد. آقای ایران نژاد در تاریخ ۴ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

پیگیری خانواده آقای ایران نژاد برای اطلاع از وضعیت و اتهامات وی در مراجعه به دادسرای زندان اوین بی نتیجه بوده و دادیار کل زندانیان سیاسی از محل نگهداری آقای ایران نژاد اظهار بی اطلاعی کرده و گفته نام او در سیستم زندان اوین ثبت نشده است.
محمد ایران نژاد در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت آقای ایران نژاد در فروشگاه کتاب وی صورت گرفته و نیروهای امنیتی در زمان بازداشت، تعدادی از کتب فروشگاه و همچنین تلفن همراه تعدادی از مشتریان فروشگاه را نیز ضبط کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۷ مارس ۲۰۲۱