اجازه مقامات سعودی به نصب پلاکارد به زبان عبری در مدینه منوره!

یک پایگاه اسرائیلی روز چهارشنبه نوشت مقامات سعودی اجازه نصب پلاکاردی رو در مدینه منوره داده اند که بر روی آن ، کمله عبری (شالوم ) برای استقبال از زائران به چشم می خورد.

“اسرائیل بالعربیه” در صفحه توییتر خود، تصاویری را منتشر کرد که نشان می دهد در پلاکاردی که در مدینه منوره نصب شده است، در کنار سایر کلمات برای خوش آمد گویی به زائران، کلمه عبری “شالوم” نیز مشاهده می شود.

این پلاکارد در مدینه منوره در عربستان و نزدیک مسجد شریف نبوی نصب شده است.

نقل از العالم