دوهزار “کودک کار” تنها در متروی تهران حضور دارند

آمار دقیقی از شمار کودکان کار در تهران وجود ندارد. اما اخیرا مقام‌های پایتخت ایران از افزایش آن‌ها در متروی تهران خبر داده‌اند. طبق گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، بیش از دوهزار کودک تنها در متروی پایتخت کار می‌کنند.

امین شاهرخی، مدیرکل بهزیستی استان تهران در مصاحبه با ایسنا گفته است که ساماندهی کودکان کار زیرزمینی و همچنین کودکانی که در متروها کار می‌کنند و زباله‌گردها مسئله قانون‌گذار است اما بین قانون‌گذار و مجری مشکلاتی وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران به این موضوع هم اشاره کرده است که سازمان بهزیستی به صورت جدی وارد فرآیند کودکان خیابانی شده اما کودکان به بازارچه‌ها و مترو تغییر مکان داده‌اند. این مقام بهزیستی پایتخت گفته است، باید شهرداری وارد عمل می‌شده است.

شاهرخی از شهرداری خواست کودکانی که در متروها کار می‌کنند در فرآیند ساماندهی “کودکان خیابانی” قرار گیرند.

طبق برآورد این مقام بهزیستی پایتخت، در فصل زمستان حدود دو هزار کودک در متروها کار می‌کنند. او درباره هویت، سن و جنسیت این کودکان سخنی نگفت اما برخی مقامات ایرانی از کودکان “اتباع خارجی” صحبت کرده‌اند.

یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل) کسانی را کودک کار می‌خواند که به کارهایی مشغولند که کودکان برای انجام آن‌ بسیار جوان‌اند یا برایشان خطرناک است یا استثمارگرانه است و جلوی پیشرفت فکری و روانی آن‌ها را می‌گیرد یا مانع تحصیل آن‌ها می‌شود.

شمار کودکان خانواده‌های پناهجو که مجبور به کار کردن هستند هم افزایش یافته است. هر چه دوره آوارگی خانواده طولانی‌تر باشد، امکان اینکه فرزندان آن مجبور به کار شوند بیشتر است، چون بسیاری از خانواده‌ها در راه فرار و آوارگی هست و نیست خود را از دست می‌دهند و باید راه‌های تازه‌ای برای ادامه حیات بیابند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از سه میلیون افغان از پیش از به قدرت رسیدن طالبان در ایران زندگی می‌کرده‌اند. اغلب این مهاجران “در وحشت دائمی اخراج از ایران” بسر می‌برند و اکثر کودکان افغان حتی اگر در ایران به دنیا آمده باشند نیز از دسترسی به نظام آموزشی محروم هستند.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۲۱ نوامبر ۲۱۲۱