اولتیماتوم به خامنه‌ای

به گزارش رویترز، به گفتهٔ مقامات حکومت اسلامی، پیامی از دونالد ترامپ برای علی خامنه‌ای به دستشان رسیده است. این پیام از طریق عمان که با هر دو سو رابطه‌ای دوستانه دارد، فرستاده شده است. در این پیام که خبر از نزدیک بودن حمله نظامی امریکا به منابع نظامی حکومت اسلامی می‌دهد، به حکومت اسلامی فرصت کوتاهی داده شده که برای پیشگیری از این حمله مذاکره با دولت امریکا را بپذیرد. پاسخ فوری عوامل حکومت، ممنوعیت مذاکره از سوی خامنه‌ای بوده است، ولی گفته‌اند که پیام را به او می‌رسانند.

خامنه‌ای و زیردستان او، با بی توجهی به منافع ملی، کشور را در خطر ورود به جنگ با قدرتمندترین ارتش تاریخ جهان قرار داده‌اند؛ تنها حکومتی برخاسته از ملت، می‌تواند کشور ایران را از این وضعیت خطیر خارج کند.