بریتانیا یک کشتی جنگی دیگر به خلیج فارس ارسال می کند

تنش ها در خلیج فارس پس از اینکه قایق های گشتی سپاه پاسداران  تلاش کردند مانع عبور یک تانکر نفتی  بریتانیا یی شوند، افزایش یافته است، نیروی دریای بریتانیا بمنظور مقابله با تهدید های احتمالی، با فرستادن یک کشتی جنگی دیگر به خلیج فارس، حضور خود را در خلیج فارس افزایش میدهد. 

کشتی جنگی بریتانیا پس از تکمیل تمرینات ناتو در دریای سیاه عازم خلیج فارس خواهد شد.

منبع:  اسکای نیوز