بلوک شدن رسانه های حکومت اسلامی توسط توییتر

طبق قوانین حکومت اسلامی استفاده از توییتر  ممنوع است، درحالیکه رسانه های دولتی تحت ریاست حسن روحانی به تنهایی دارای چندین کانال توییتری می باشد.

شرکت آمریکایی خدمات پیامک های کوتاه با نام توییتر موفق شده است تا کنون حساب های کاربری رسانه های حکومت ایران را مسدود کند. دلیل: حملات گفتاری به گروه اقلیت بهایی، عنوان شده است.

تعدادی از رسانه های ایرانی این جنجال را و این ممنوعیت ها را به دلیل درگیری که روز جمعه و مفقود شدن تانکر نفتی انگلیسی در تنگه ی هرمز انجام گرفته است، دانسته اند.

یکی از سخنگویان توییتر به شبکه ی خبری آ اف پ گفت که این شرکت به رفتار آزاردهنده ی رسانه های حکومت ایران به گروه اقلیت بهایی و وابستگان آنها واکنش نشان داده و به طور هدفمند این حرکت را هماهنگ کرده است

تهران بهاییان را مرتد می داند

باورمندان به کیش بهاییت مدتهاست که در ایران مورد تعقیب و تبعیض قرار گرفته اند. حکومت اسلامی این گروه را مرتد دانسته و به آنان برچسب جاسوسی برای اسرائیل می زند. از حدود ۷ میلیون بهایی که در سراسر دنیا پراکنده هستند، تنها۳۰۰ هزار نفر درایران به سر می برند. آنها به عنوان مثال خواستار برابری حقوق برای زن و مرد هستند


در داخل ایران استفاده از توییتر ممنوع است
یکی از کانال های خبرگذاری مهر از جناح اصول گرا اینطور می نویسد که کانال توییتر دقیقا پس از انتشار خبر مفقود شدن تانکر نفت انگلیسی مسدود شده است.

چه حساب های کاربری از طریق توییتر مسدود شده اند

همینطور حساب های حکومتی خبرگذاری ایرنا، خبرگذاری خبرنگاران جوان و همچنین کانال تفسیرهای سیاسی طیف اصول گرایان علی اکبر رفیعی پور در روز شنبه از دسترس خارج شده بودند.

خبرگذاری خبرنگاران جوان، هنگام قطع دسترسی به توییتر، به حادثه ی نفت کش های مفقود شده در روز جمعه و ارتباط آن با مسدود شدن حساب ها ظن بردند. ربایش این نفتکش با نام” استنا ایمپرو” درگیری های منطقه ی خلیج فارس را عمیق تر کرده است. سپاه انقلاب اسلامی اثبات می کند که مفقود شدن نفتکش با قوانین بین المللی کشتیرانی در تقابل است.
استفاده از شبکه ی توییتر مانند فیس بوک در ایران ممنوع است. ولی بسیاری از نمایندگان دولت از این شبکه ی پیامک های کوتاه استفاده می کنند. همینطور بسیاری از شهروندان در ایران از فضای مجازی و شخصی از شبکه ی مخفی (وی پی ان) برای عبور از سد فیلترینگ استفاده می کنند.

روزنامه ی بیلد آلمان