مهاباد قهرمان است؛ کردستان چشم و چراغ ایران است!

میلاد محمدی برادر جانباخته‌ی وطن شهریار محمدی در ویدئویی که روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ از وی منتشر شد می‌گوید: ما برای همه ایران می‌جنگیم! برادرم برای زن زندگی آزادی جان باخت!

کاری از اسد بیناخواهی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲