پیام ولی، شهروند بهایی به ۱۶ سال حبس محکوم شد

«پیام ولی»، شهروند بهایی پس از ۱۵۵ روز بازداشت موقت، به ۱۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ ممنوعیت خروج کشور محکوم شد.

بنا به حکم قاضی «آصف الحسینی»، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی البرز، طبق مواد ۵۰۰، ۵۰۸ و ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، آقای پیام ولی به‌اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس، بابت اغوا و تحریک مردم به آشوب و کشتار به تحمل ۵ سال حبس و بابت همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت متهم محکوم شد. مجموعا به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم، که تنها مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری قابل اجرا است.

هم‌چنین دادگاه او را «بابت جلوگیری از فعالیت مخرب وی پس از تحمل حبس، به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال اقامت اجباری در شهر یاسوج، به‌نحوی که هفته‌ای یک‌بار خود را به دادگاه انقلاب شهر معرفی کند» محکوم کرد.

دادگاه ۲۰ روز برای تجدیدنظر خواهی به متهم و وکیل پرونده مهلت داده است.

قابل ذکر است، اتهام ارتباط با دول متخاصم اشاره به چند مورد خبررسانی این شهروند بهایی درباره نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران است که در بعضی از خبرگزاری‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده است.

برگرفته از سایت ایران وایر، ۲۷ فوریه ۲۰۲۳