به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد، سال نوی ۱۴۰۲، سال «مهسای آزادی» نام می گیرد

بنیاد میراث پاسارگاد، به رسم دو دهه ی گذشته، امسال نیز در آستانه ی بزرگترین و مهم ترین عید و جشن ایرانیان، نامی را یرای سالی که از راه می رسد انتخاب و پیشنهاد می کند.

این انتخاب، چون همیشه، در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراث های فرهنگی، تاریخی، (ملموس و غیرملموس) ایرانزمین است.

هدف بنیاد میراث پاسارگاد از نامگذاری سال، متوجه ساختن مردمان به ارزش های کم نظير فرهنگ خردمدار و مهرآفرین ایران و میراث هایی ست که در پی انقلاب اسلامی ۵۷، و به دلیل بی توجهی های عمدی، تبعیض، و فرهنگ ستیزی در سایه قرار گرفته و یا در خطر نابودی افتاده اند.

یکی از شدیدترین لطمه های فرهنگی این حکومت متوجه زنان ایرانی بوده است و ما به همین مناسبت سال ۱۳۹۷ را سال «زن ایرانی» نام گذاری کردیم*

اما امسال نامگذاری سال نوی ۱۴۰۲ خورشیدی هدف دیگری را هم دنبال می کند، و آن پشتیبانی بنیاد میراث پاسارگاد از جنبش انقلابی عظیمی ست، که زیر نام «زن، زندگی، آزادی» و با نام رمز مهسا، در سرزمین مان جریان دارد. زیرا ما به دلایل کاملا روشن باور داریم که این جنبش در همه ی ابعاد خود بیش از آن که سیاسی یا اقتصادی باشد، جنبشی فرهنگی ست. چیزی که به مبارزه ما با حکومتی فرهنگ ستیز معنایی با شکوه می بخشد.

اکنون، با تکیه بر «نام رمز» مهسای نازنینی که اولین قربانی جنبش انقلاب زن زندگی، و آزادی ست، و با توجه به همه ی دلایلی که در سال ۹۷ برشمردیم، نام سال ۱۴۰۲ را «سال مهسای آزادی» می گذاریم

سال نوی ۱۴۰۲، «سال مهسای آزادی» را پیشاپیش به شما شادباش می گوییم و آرزو می کنیم که درهای آزادی و شادمانی و آرامش هر چه زودتر به روی مردمان رنج دیده مان گشوده شود.

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

یازدهم اسفند ۱۴۰۱- دوم مارچ ۲۰۲۳

برگرفته ای از سایت بنیاد میراث پاسارگاد، ۵ مارس ۲۰۲۳