ایران ما …

کاری از احمد بارکی زاده

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۳ جولای ۲۰۲۳